BRL 9500 Certificaat

BRL 9500 Certificaat 2017-10-23T21:36:34+00:00

Download hier het BRL 9500 certificaat

Energielabel nodig voor uw bedrijf? Vraag hier aan

VOORNAAM *
ACHTERNAAM *
EMAIL ADRES *
TELEFOONNUMMER

WAARMEE KUNNEN WE U HELPEN?

NL-EPBD ® procescertificaat

EPG-Certificering B.V. Kamerlingh Onnesweg 2a 4131 PK Vianen

nummer:          EPG2017-50 uitgegeven:    11 oktober 2017 geldig tot:       onbepaalde tijd

Energielabel bestaande utiliteitsgebouwen

Bedrijfsenergielabels B.V. Kerkenbos 1002

6546 BB Nijmegen

Verklaring van EPG-Certificering B.V.

Dit certificaat is op basis van BRL 9500 Deel 00 d.d. 31 augustus 2011 inclusief WB 9500-00 (bindend verklaard d.d. 1 augustus 2015)  in combinatie met BRL 9500

Deel 03 d.d. 31 augustus 2011 inclusief WB 9500-03, (bindend verklaard d.d. 1 augustus 2015) afgegeven door EPG-Certificering B.V. conform het hiervoor van toepassing zijnde certificatie-reglement van EPG-Certificering B.V.

EPG-Certificering B.V. verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder verrichte werkzaamheden met betrekking tot het afgeven van energielabels voor bestaande utiliteitsgebouwen zijn uitgevoerd volgens de in hoofdstuk 4 van bovengenoemde BRL Delen vastgestelde specificaties.

EPG-Certificering B.V. verklaart dat met in achtneming van het bovenstaande de door certificaathouder afgeleverde energielabels voor utiliteitsgebouwen voldoen aan de eisen van de Regeling Energieprestatie Gebouwen.

Dit certificaat is opgenomen in het overzicht van kwaliteitsverklaringen in de bouw op de website van SBK: www.bouwkwaliteit.nl.

Voor EPG-Certificering B.V.

drs. T.F.M. van Rossum, directeur

Gebruikers van dit certificaat wordt geadviseerd om bij EPG-Certificering B.V. te informeren of dit document nog geldig is.

 
   
Kantooradres
  • Kerkenbos 10-02
    6546 BB Nijmegen

Telefoonnummer
E-mailadres
Openingstijden
  • maandag – vrijdag: 9:00 – 18:00
    zaterdag – zondag: 10:00 – 16:00