Bedrijfsenergielabels is BRL 9500 gecertificeerd

Doordat wij BRL 9500 zijn gecertificeerd mogen wij geldige energielabels afgeven, om vervolgens officieel te registreren bij de Rijksoverheid (RVO). Het is erg belangrijk om het energielabel van uw bedrijfspand te laten opnemen door een BRL 9500 gecertificeerd bedrijf, wanneer u dit laat doen door een bedrijf dat niet gecertificeerd is zal het energielabel niet geldig zijn en zal u alsnog een boete kunnen ontvangen.

Wat is BRL 9500?

De BRL, voluit Beoordelingsrichtlijn, 9500 is in Nederland ontwikkeld om de kwaliteit van EnergiePrestatieAdvisering (EPA) te waarborgen. Zo kunnen rechtsgeldige Energie Indexrapporten/Energielabels alleen afgegeven worden door bedrijven die BRL 9500 gecertificeerd zijn, zoals wij. Naast het algemene certificaat zijn wij ook gecertificeerd voor deelgebied 01 (Energielabel – bestaande woningen) en deelgebied 03 (Energielabel – bestaande utiliteitsgebouwen).

Gecertificeerd bedrijf inschakelen voor uw energielabel?

Bedrijfsenergielabels is een BRL 9500 gecertificeerd bedrijf en onze adviseurs werken altijd aan de hand van de richtlijnen die zijn vastgesteld door de RVO. Wanneer u op zoek bent naar een rechtsgeldige energielabel kan u bij ons direct een offerte aanvragen. Vervolgens maken we een afspraak voor de inspectie en meestal zal er binnen een week een van onze adviseurs langskomen voor inspectie. Na het bezoek worden de gegevens verwerkt en wordt er een energielabel afgegeven met het daarbij behorende energieadviesrapport. Vraag direct een offerte aan!

NL-EPBD ® procescertificaat EPG-Certificering B.V. Kamerlingh Onnesweg 2a 4131 PK Vianen nummer:          EPG2017-50 uitgegeven:    18 november 2018 geldig tot:       onbepaalde tijd Energielabel bestaande utiliteitsgebouwen Bedrijfsenergielabels B.V. Kerkenbos 1002 6546 BB Nijmegen Verklaring van EPG-Certificering B.V. Dit certificaat is op basis van BRL 9500 Deel 00 d.d. 31 augustus 2011 inclusief WB 9500-00 (bindend verklaard d.d. 1 augustus 2015)  in combinatie met BRL 9500 Deel 01 en d.d. 21 oktober 2016 en Deel 03 d.d. 31 augustus 2011 inclusief WB 9500-03, (bindend verklaard d.d. 1 augustus 2015) afgegeven door EPG-Certificering B.V. conform het hiervoor van toepassing zijnde certificatie-reglement van EPG-Certificering B.V. EPG-Certificering B.V. verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder verrichte werkzaamheden met betrekking tot het afgeven van energielabels voor bestaande utiliteitsgebouwen zijn uitgevoerd volgens de in hoofdstuk 4 van bovengenoemde BRL Delen vastgestelde specificaties. EPG-Certificering B.V. verklaart dat met in achtneming van het bovenstaande de door certificaathouder afgeleverde energielabels voor utiliteitsgebouwen voldoen aan de eisen van de Regeling Energieprestatie Gebouwen. Dit certificaat is opgenomen in het overzicht van kwaliteitsverklaringen in de bouw op de website van SBK: www.bouwkwaliteit.nl. Voor EPG-Certificering B.V. drs. T.F.M. van Rossum, directeur Gebruikers van dit certificaat wordt geadviseerd om bij EPG-Certificering B.V. te informeren of dit document nog geldig is.