De NTA 8800

De NTA 8800 houdt al een tijdje de gemoederen bezig, maar wat is het nu eigenlijk? NTA staat voor Nederlands Technische Afspraak. Het doel van deze ‘afspraak’ is om een stelsel op te tuigen waarbij de bepalingsmethode voor energieprestatie van gebouwen transparanter wordt. 

Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD)

Ook is de regelgeving meer naar Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD) geschreven en wordt de warmtebehoefte niet meer in GigaJoule (Gj) maar in kWh per m2 (kWh/m².jr.) uitgedrukt. 

De NTA 8800 is in juli 2021 gepubliceerd en geldt als precursor voor de eisen van bijna-energieneutrale nieuwbouw (BENG) op 1 januari 2021. Daarnaast vervangt het de huidige methode voor het bepalen van de energieprestatie in de bestaande bouw.

Beoordelingsrichtlijn BRL 9500

Tot en met 2020 zijn er verschillende methoden voor de bepaling van de energieprestatie, waarvan de kwaliteitsborging ondervangen waren in de verschillende beoordelingsrichtlijnen (BRL):

BRL 9500 Algemeen deel
BRL 9500 01 Energie index – bestaande woningen
BRL 9500 02 EPA-maatwerkrapport – bestaande woningen
BRL 9500 03 Energielabel – bestaande utiliteitsgebouwen
BRL 9500 04 EPA-maatwerkrapport – bestaande utiliteitsgebouwen
BRL 9500 05 Rapport netto warmtevraag, woningen en woongebouwen – nieuwbouw woningen
BRL 9500 06 Energielabel – nieuwbouw utiliteitsgebouwen

Vanaf 1 januari 2021 zal er één bepalingsmethode gelden voor de energieprestatie van alle gebouwen de NTA 8800. Deze is gratis te downloaden op de site van NEN.nl. De beoordelingsrichtlijnen voor adviseurs worden afgeslankt naar slechts twee versies, de BRL9500-U (utiliteitsbouw) en de BRL9500-W (woningbouw).

4,2

  • Géén voorrijkosten. 

  • Binnen 1 uur offerte

Telefoonnummer
E-mailadres

Wij werken volgens:

Logo's van de regeling, normering en certificering waaronder Bedrijfsnergielabels werkzaam is.