8 redenen om nu een energielabel aan te vragen

Heeft u nog geen idee of u wel een energielabel zou moeten aanvragen? Lees hieronder 8 reden om dat wel te doen. 

1. U bent verplicht als verhuurder om de huurder een energielabel te verstrekken

Bij verhuur van utiliteitsgebouwen is een energielabel verplicht. Dit is al sinds 2008, echter wordt er pas sinds 2015 op gehandhaafd. De verplichting geldt echter niet voor stilzwijgende contractverlengingen: enkel bij nieuwe huurovereenkomsten is een energielabel bij verhuur verplicht. 

2. U bent verplicht als verkoper om de koper een energielabel te verstrekken

Ook bij verkoop van utiliteitsgebouwen bent u verplicht een energielabel te verstrekken. Meestal is het de makelaar of de notaris die u daarop attendeert. Indien u geen energielabel laat opstellen, kan de ILenT een bestuurlijke boete opleggen van maximaal € 20.250,-.

Illustratie van een gebouw met een energielabel

3. Uw kantoor moet in 2023 minimaal energielabel C hebben

Vanaf 2023 moeten kantoren minimaal op energielabel C uitkomen om nog als kantoor gebruikt te mogen worden. Maatregelen hiervoor kunnen sterk uiteenlopen. Sommige kantoren komen weg met enkel het vervangen van TL-verlichting naar LED, terwijl andere panden rigoureuze ingrepen moeten doen aan installaties en na-isolatie. Laat een energielabel opstellen om te inventariseren wat uw huidige positie is. Indien het energielabel lager is dan C, kunt u een maatwerkadvies laten opstellen waarbij er gekeken wordt welke kostenefficiënte maatregelen u het beste kunt toepassen.  

4. Met een energielabel komt u erachter welke besparingsmogelijkheden er zijn

Het energielabel is in principe een nulmeting, echter vindt u op het energielabel ook besparingsadviezen. Deze zijn weliswaar vooraf gegenereerd in de energielabel software, maar worden gegeven op basis van uw situatie.

5. Uw bedrijfspand heeft één of meer van de volgende gebruiksfuncties:

  • Kantoor
  • Winkel
  • Gezondheidszorg
  • Bijeenkomst (horeca)
  • Publieke functies
  • Onderwijs
  • Sport

Twijfelt u? Leg uw situatie voor aan een van onze adviseurs: 085 – 065 7360

6. U levert een pand op na nieuwbouw

Ook bij oplevering van een utiliteitsgebouw bent u verplicht als aannemer of ontwikkelaar een energielabel te leveren aan de koper of gebruiker. Een bestuurlijke boete voor het ontbreken van dit energielabel is net als bij verhuur of verkoop ook van toepassing. 

7. Het gebouw is van een overheid en is groter dan 250 m2

Indien het gebouw eigendom is van een overheid en het groter is dan 250 m2, dient er een geldig energielabel aanwezig te zijn. Let op: deze moet voor alle gebruikers van het pand zichtbaar zijn!

8. Veranderende regelgeving volgend jaar

Vanaf 2021 geldt er een nieuwe regelgeving omtrent energielabels: de NTA 8800. Dit is een uitgebreide, strengere methode om tot de energieprestatie van een gebouw te komen. Strenger houdt ook in dat de adviseur op locatie langer bezig is met de opname, wat resulteert in een hogere prijs. Nog meer reden om dit jaar nog een energielabel op te laten stellen! Het energielabel is immers 10 jaar geldig.

4,2

  • Géén voorrijkosten. 

  • Binnen 1 uur offerte

Telefoonnummer
E-mailadres

Wij werken volgens:

Logo's van de regeling, normering en certificering waaronder Bedrijfsnergielabels werkzaam is.